Reiki Healing - Session - Mga Inisyasyon

Kung kailangan mo o naghahanap ng Reiki Healing, Reiki Special Sessions o Reiki initiations, dumating ka sa tamang lugar. Kami ay mga masters sa 12 iba't ibang mga sistema ng Reiki. Tulungan kaming tulungan kang maging libre.