Proteksyon ng mga Amulet at pangkukulam

Ang mga anting-anting at pangkukulam para sa proteksyon ng iyong sarili, iyong mga mahal sa buhay at iyong bahay o negosyo