espiritu ng pera

Nakasulat sa pamamagitan ng: Puting ulap

|

|

Oras na para magbasa 12 minuto

Mga Espiritu ng Pera: Pagbubunyag ng mga Mystical Beings na Namumuno sa Wealth Realm